ÅkersvineblomÅKERSVINEBLOM

En åkersvineblom er sløv.
Den blomsten tygger ikke drøv.
Et syn for den er alltid blikk.
Så den er ikke nettopp kvikk.

SQUAW WEED

The squaw weed just annoys.
Effective are the boys,
and flower power is
hostility to this.