BekkeblomBEKKEBLOM

En bekkeblom er ikke sann!
Den elsker jo det våte vann!
Ved bekken står den. Frøet får
et minne når det fra den går!

MARSH MARIGOLD

The flower by the river set
anticipate must to be wet.
Marsh Marigold Mariah shows
to be a comfort which bestows.