EnghumleblomENGHUMLEBLOM

Uvanlig er enghumleblom,
for den er mild og brun og from.
I synet på seg er den delt:
Den åpner ikke blomsten helt.

WATER AVENS

The water avens looks so mild,
alienated in the wild.
That look upon it that growth shares:
No open flower that growth dares.