HarerugHARERUG

En harerug beskjedent står
og flykter fra det blikk den får.
Og den er lys og den er lett,
som hare som ei synes trett.

ALPINE BISTORT

Alpine bistort has no power
such as found in any knower.
It is sweet and white and humble,
seen if over it you stumble.