HundekjeksHUNDEKJEKS

Ei er en hundekjeks kompleks.
For synet er den som en kjeks.
Men den kreerer uten stund.
Den lager blomster til en hund.

COW PARSLEY

Cow parsley is regarded cheap
the way the flowers form a heap.
It is unworthy as a cow
which to perform will not know how.