MarianøkleblomMARIANØKLEBLOM

En bøyer hodet som
Marianøkleblom.
Og veien inn til Gud
er gitt til en som brud!

KEY TO HEAVEN

The key to heaven, cowslip called,
should not make sorry or appalled,
in Noway called Mariah key.
She knew the way to heaven, see!