Prestekrage



PRESTEKRAGE

Artig er en prestekrage.
Den vil hellig oppgjør lage
ved en krans av hvite sikter
som det gule øyet plikter.

OX-EYE DAISY

Ox-eye daisy is a beauty,
but to be is seen as duty
by the yellow, fiery eye. –
Ox-eye daisy is not shy.