SkrubbærSKRUBBÆR

Skrubben er en morsom plante
som står ut fra alt det vante.
Men de bær som planten bringer
fram et dårlig rykte tvinger.

BUNCHBERRY

The bunchberry looks very sweet
with white appear and funny treat.
Unfortunately, though, the fruit
exempt is making from salute.