SveverSVEVER

Som haukeskjegg er svever fri
fra måtehold å være i.
Men svever lukker seg hver natt.
Sånn er det med en svever fatt.

HAWKWEED

The hawkweed hawksbeard look alike.
The similarity will strike.
But hawkweed is a being light.
The flower closes in the night.