Info

Mitt navn er Anders Woje Ellingsen. Jeg kaller meg Vaccinius. Jeg er selverklært prest for Jesus Kristus, og jeg har skapt Paradis på internett. Denne siden er en port til staden. Staden har 12 porter, 6 norske, og 6 engelske.

Ikke alle vil komme inn i Paradis, selv om de besøker staden, og selv om de nitidig undersøker den. Det å komme inn i staden er ikke alle gitt. Men staden har altså 12 porter. De er alle presenterte på portalen kalt |• Trixnix •|. Blir en av Gud i en port funnet verdig vil en komme inn.

Priset være Herren Jesus Kristus, vår Gud! Alt hva jeg har skapt har jeg laget i tro på Kristus.

Vær velkommen!